Grimstad Adressetidende

Skal arrangere kunstfesti­val

Lørdag 14. august arrangeres Torsken kunstfesti­val i Grimstad for første gang. Arrangøren­e tilbyr et vidt spekter av ulik kunst.

-

Tove-Elena Nicolaysen, ToveMari Odderdal og Sara Røisland Torsvik inviterer til et nytt og unikt arrangemen­t i Grimstad lørdag 14. august. På Torskeholm­en skal det arrangeres kunstfesti­val der man kan få se og oppleve forskjelli­g typer kunst. De tre engasjerte arrangøren­e håper på godt oppmøte og ønsker å tilby en fin og ny opplevelse til folk i Grimstad.

– Det som er veldig interessan­t med denne festivalen er det tverrfagli­ge, at det er så stort spekter av ulik kunst, påpeker Torsvik.

– Festivalen er en tverrfagli­g kunstfesti­val hvor vi prøver å bruke så mye som mulig av stedet og rommet rundt for å skape ulike kunstopple­velser. Publikum kan forvente billedkuns­t, performanc­eskunst, videokunst, dans, musikk, lydinstall­asjon, fotokunst og poesi fra lokale og nasjonale kunstnere, forteller Nicolaysen. Arrangøren­e håper å inspirere lokalbefol­kningen til å utforske og laere om kunst. Dermed har de gitt forskjelli­ge kunstnere muligheten til å vise frem arbeidet sitt.

– Vi har funnet så mange som mulig lokalt, og fra rundt omegn Agder og noen nasjonalt, sier Nicolaysen

Kunst til folket!

Kvinnene er engasjert i sine interesser og håper denne festivalen vil tilby noe for de som interesser­er seg for ulik type kunst. Selv driver Nicolaysen og Torsvik med dansekunst, mens Odderdal jobber med billedkuns­t. Nicolaysen, som er oppvokst i Grimstad, opplevde at det var vanskelig for unge kunstnere å utforske og utfolde seg innenfor retningen i Grimstad da hun vokste opp. Dermed har arrangøren ett mål de ønsker å oppfylle med dette arrangemen­tet.

– Kunst til folket, ler Torsvik.

– Vi ønsker å invitere inn og vise at det er så mangfoldig. Mange kjenner til Svanesjøen og Mona Lisa, men kunst er så mye mer. Kunst gir veldig fine opplevelse­r, så vi ønsker å vise hva slags opplevelse­r det kan gi, for jeg tror kanskje ikke helt folk vet bestandig, forklarer Odderdal. Tove-Mari er billedkuns­tner og jobber veldig mye med mangfold og det å vaere synlig i samfunnet, og gjerne det med identitet, likeverd, seksualite­t og hvordan synet på kvinner er.

Art-walk

Arrangemen­tet foregår på Torskeholm­en og det er opprettet et samarbeid med Syden.

– Det skal blant annet vaere en «art-walk» inne på huset, hvor de går igjennom bygget og får se masse ulik kunst, forteller Torsvik. Denne «Art-walken» er litt mer eksklusiv, fordi det er få billetter tilgjengel­ig, men ellers tilbyr arrangøren et variert tilbud for alle på Torskeholm­en, og ved bygget de har begynt å kalle for «Torsken kunsthus». For mer informasjo­n kan man sjekke ut Facebook-arrangemen­tet: Torsken Kunstfesti­val.

 ??  ??
 ?? FOTO: ØYVIND LUDVIGSEN ?? Gleder seg: Sara Røisland Torsvik, Tove-Elena Nicolaysen og Tove-Mari Odderdal gleder seg til å presentere festivalpr­osjektet Torsken Kunstfesti­val for Grimstad.
FOTO: ØYVIND LUDVIGSEN Gleder seg: Sara Røisland Torsvik, Tove-Elena Nicolaysen og Tove-Mari Odderdal gleder seg til å presentere festivalpr­osjektet Torsken Kunstfesti­val for Grimstad.
 ?? FOTO: ØYVIND LUDVIGSEN ?? Kunstverk: Tove-Mari Odderdal viser fram maleriet hun har laget til kunstfesti­valen.
FOTO: ØYVIND LUDVIGSEN Kunstverk: Tove-Mari Odderdal viser fram maleriet hun har laget til kunstfesti­valen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway