Bli kvitt de ne­ga­ti­ve tan­ke­ne for godt

Harmoni I Kropp & Sjel (Norway) - - Velkommen - AV KATE ROCKWOOD

Uan­sett hvor hardt du prø­ver, kom­mer du ald­ri til å slip­pe unna alt som ir­ri­te­rer deg (det å prø­ve ga­ran­te­rer fak­tisk mer el­ler mind­re frust­ra­sjon). Her er noen van­li­ge hver­dags­kam­per, samt hvor­dan du kan hol­de deg ro­lig og sen­trert gjen­nom dem alle.

De ny­es­te tek­nik­ke­ne in­nen opp­merk­som­hets­tre­ning kan hjel­pe deg til å sten­ge av ne­ga­ti­ve tan­ker og dra deg ut av en pes­si­mis­tisk stem­ning. Re­sul­ta­tet? Du vil være rus­tet og klar til å tak­le alle ne­ga­ti­ve fram­tids­ut­sik­ter li­vet sen­der i din ret­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.