15 Må­ter å få mer alene­tid på

Harmoni I Kropp & Sjel (Norway) - - Velkommen - AV AN­NE ALEX­AN­DER

Kom inn i va­nen med å in­klu­de­re noen dag­li­ge ri­tua­ler i ru­ti­nen, for å slap­pe av og re­sti­tu­ere kropp og sjel i en fred­fylt til­stand – uten å spren­ge time­pla­nen.

Hver nye dag i uken til­byr en hand­ling du kan gjø­re for å dem­pe stress i øye­blik­ket og mest­re det på ge­ne­rell ba­sis – og til å bli klar over og ak­sep­te­re ube­ha­ge­li­ge fø­lel­ser, slik at du kan lære å tak­le dem. Her er noen av de per­son­li­ge ri­tua­le­ne som brin­ger mer gle­de inn i li­vet mitt. Du kan bru­ke dem som in­spi­ra­sjon til å lage din egen lis­te over opp­le­vel­ser som gir deg ny­tel­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.