4 SPRAY PARFYME PÅ HÅNDLEDDENE EL­LER HALSEN

Harmoni I Kropp & Sjel (Norway) - - Del 2 Sinn -

Luk­ter, syn og ly­der kan vir­ke som kraf­ti­ge ut­lø­se­re. Å pus­te inn noe dei­lig og vel­kjent – som fa­vo­ritt­parfy­men din – vil roe ned stress­ni­vå­ene. El­ler prøv parfyme med rose­olje: Den er blitt brukt til å dem­pe stress, sorg og trist­het. Hvor­dan? Bloms­te­nes duft sti­mu­le­rer ak­ti­vi­te­ten i det pa­rasym­pa­tis­ke nerve­sys­te­met, mot­mid­de­let mot vår flykt-el­ler-kjemp-re­spons, iføl­ge en stu­die i Jour­nal of Al­ter­na­ti­ve and Com­ple­men­ta­ry Me­di­ci­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.