6 KOS MED KATTEN

Harmoni I Kropp & Sjel (Norway) - - Del 2 Sinn -

Kjæle­dyr får folk til å føle seg vel. «De gir be­tin­gel­ses­løs kjær­lig­het, noe men­nes­ker ofte ikke kan gi hver­and­re», sier Mar­ty Beck­er, for­fat­ter av The Hea­ling Pow­er of Pets. Bare fem mi­nut­ters kos med et kjæle­dyr star­ter fri­gjø­rin­gen av lykke­hor­mo­ner, sier han. Og stu­di­er vi­ser at re­gel­mes­sig klap­ping av et dyr kan sen­ke stress­hor­mo­net kor­ti­sol, dem­pe smer­te og re­du­se­re angst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.