13 FORTAP DEG I NOE

Harmoni I Kropp & Sjel (Norway) - - Del 2 Sinn -

Du kjen­ner den fø­lel­sen av å være så opp­slukt av noe hyg­ge­lig at ti­den bare for­svin­ner? Den kan kom­me fra noe som du går opp i – som å ta en ro­lig kjøre­tur på lan­det med en venn el­ler stop­pe for å ta noen vir­ke­lig gode bil­der. Sli­ke in­ter­es­san­te fri­tids­sys­ler er hem­me­lig­he­ten til å kun­ne opp­rett­hol­de sat­sin­gen på lang­sik­ti­ge helse­mål.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.