14 PLANT EN BLOMST TIL VINDUSKARMEN EL­LER FYLL OPP FUGLEBRETTET OG VENT PÅ FUG­LE­NE

Harmoni I Kropp & Sjel (Norway) - - Del 2 Sinn -

Over­gi deg til na­tu­rens evne til å be­ro­li­ge sin­net ditt. Bloms­ter er mye mer enn de­kor, de har også vi­ten­ska­pe­lig be­vis­te kref­ter: I en stu­die av 90 men­nes­ker slap­pet kvin­ner som satt i nær­he­ten av en bu­kett farge­rike bloms­ter, av un­der en fem­mi­nut­ters taste­opp­ga­ve. De som satt ved en grønn plan­te gjor­de det ikke, sier fors­ke­re i hage­te­ra­pi ved Kan­sas Sta­te Uni­ver­sity.

Og fugle­kik­king kan hjel­pe deg til å slap­pe av og dis­tra­he­re deg fra engste­li­ge tan­ker. Etter at du har fylt opp fuglebrettet, kan vi fak­tisk ga­ran­te­re at det å en­de­lig få øye på en vak­ker rød­stru­pe i ha­gen vil gi mye stør­re ut­byt­te enn å be­kym­re seg over den e-pos­ten du glem­te å sen­de på job­ben.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.