Mo­di­fi­sert fjell­klat­rer

Harmoni I Kropp & Sjel (Norway) - - Del 3 Kropp -

Plas­ser hen­de­ne på se­tet til en so­lid stol el­ler arm­le­net på en sofa og be­veg bei­na raskt til­ba­ke til en høy pushup­po­si­sjon. Ar­me­ne bør være nes­ten stra­ke med svak bøy i al­bu­ene. Fra den­ne stil­lin­gen fø­rer du høy­re kne fram­over og set­ter fo­ten lett i gul­vet før du fø­rer den bak deg igjen. Gjen­ta på mot­satt side, og fort­sett å al­ter­ne­re så fort som mu­lig med god tek­nikk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.