Sit­ten­de bryst­strekk

Harmoni I Kropp & Sjel (Norway) - - Del 3 Kropp -

Sitt på kan­ten av en stol med knær­ne sam­let og føt­te­ne inn­til hver­and­re og flatt på gul­vet, ro­ter over­krop­pen mot høy­re, strekk høy­re arm til­ba­ke over stol­ryg­gen med tom­me­len opp. La ven­st­re hånd hvi­le i fan­get. Se deg til­ba­ke over høy­re skul­der og hold i 20 til 30 se­kun­der, før du sak­te snur over­krop­pen for­over og fø­rer ar­men fram. Gjen­ta på mot­satt side, og strekk ven­st­re arm over sto­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.