Strekk av rum­pe og ut­side lår

Harmoni I Kropp & Sjel (Norway) - - Del 3 Kropp -

Skyv rum­pa fram­over på et stol­sete. Forank­re høy­re fot på gul­vet, løft ven­st­re bein og plas­ser ven­st­re an­kel over høy­re kne. Hold. For å øke strek­ken sky­ver du for­sik­tig ned på ven­st­re bein og bøy­er deg for­over fra hof­te­ne. Hold i 30 se­kun­der før du gjen­tar med mot­satt bein.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.