STYR­KE

Harmoni I Kropp & Sjel (Norway) - - Del 3 Kropp -

Tren­ger du mo­ti­va­sjon til å pluk­ke opp vek­te­ne? Når du har lagt dem ned etter en tre­nings­økt, blir du ras­ke­re ster­ke­re og for­bren­ner fle­re ka­lo­ri­er. Det er for­di styrke­tre­ning gir mik­ro­sko­pis­ke rif­ter i mus­kel­fi­bre­ne. Mens krop­pen re­pa­re­rer dis­se musk­le­ne og gjør dem ster­ke­re, bru­ker den mer ener­gi, sier Way­ne West­cott, tre­nings­fy­sio­log ved Quincy Col­le­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.