For­over­bøyd ro­ing med ma­nua­ler

Harmoni I Kropp & Sjel (Norway) - - Del 3 Kropp -

a: Hold en ma­nu­al i hver hånd langs si­de­ne og stå med føt­te­ne i skul­der­bred­des av­stand og knær­ne svakt bøyd. Bøy deg for­over fra hof­te­ne til ryg­gen er mel­lom 45 gra­der og pa­ral­lell med gul­vet. b: Press skul­der­bla­de­ne sam­men, dra beg­ge vek­te­ne mot si­de­ne av ma­gen, hold og senk. Gjen­ta uten å rei­se deg.

a

b

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.