Angst

PRO­BLEM

Harmoni I Kropp & Sjel (Norway) - - Del 3 Kropp -

PRØV Katte­myn­te

Kat­tens fa­vo­rit­turt kan også bi­dra til å dem­pe angst. Den er lett å dyr­ke hjem­me i ha­gen, og du kan drik­ke den som te el­ler ta den som til­skudd. «Katte­myn­te er et sti­mu­le­ren­de mid­del når katten luk­ter på den, men har mot­satt ef­fekt på men­nes­ker. For oss er den av­slap­pen­de og be­ro­li­gen­de.» – Eric Yar­nell, lege i na­tur­me­di­sin i

Se­att­le

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.