Bi­hule­be­ten­nel­se

PRO­BLEM

Harmoni I Kropp & Sjel (Norway) - - Del 3 Kropp -

PRØV Fot­bad

Fyll et vaske­vanns­fat med varmt vann, men ikke brenn deg. Sitt med føt­te­ne i ba­det i 5 til 8 mi­nut­ter, skyll føt­te­ne med kaldt vann, tørk dem og ta på var­me sok­ker. «Det er en dei­lig be­hand­ling for å trek­ke be­ten­nel­se bort fra hode og hals.» – A.R.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.