Rygg­smer­ter

PRO­BLEM

Harmoni I Kropp & Sjel (Norway) - - Del 3 Kropp -

PRØV Hvit­pil

Hvit­pil fin­nes som til­skudd og be­trak­tes til ti­der som et al­ter­na­tiv til aspi­rin for­di den inne­hol­der sa­li­cin, en na­tur­lig form av medi­si­nens smerte­lind­ren­de in­gre­di­ens. Den bru­kes ofte for å for­ster­ke and­re be­ten­nel­ses­dem­pen­de be­hand­lin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.