Anspent­het

PRO­BLEM

Harmoni I Kropp & Sjel (Norway) - - Del 3 Kropp -

PRØV Ber­gamott

Fyll en 0,3 dl flas­ke halv­full med stein­salt og til­sett 10 drå­per ete­risk olje av ber­gamott. In­ha­ler. «Si­trus bed­rer hu­mø­ret og dem­per anspent­het.» – Tieraona Low Dog, di­rek­tør, Aca­de­my

of In­te­gra­ti­ve Health and Me­di­ci­ne

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.