Mi­ni­mer do­be­søk om nat­ten

Harmoni I Kropp & Sjel (Norway) - - Del 3 Kropp -

UTELUKK URINVEISINFEKSJON. Det er nor­malt å våk­ne opp en el­ler to gan­ger og tis­se, men å gå mer enn tre gan­ger per natt, el­ler føle svie når du tis­ser, kan bety urinveisinfeksjon. Gå til le­gen.

KUTT UT KOF­FEIN. Slutt med kaf­fen tid­lig på etter­mid­da­gen. Kof­fein er urin­dri­ven­de med hal­ve­rings­tid på 6 ti­mer, så hvis du drik­ker en kopp (el­ler fle­re) klok­ka 14, kan du ennå ha noe igjen i sys­te­met ved legge­tid.

IKKE FOR MYE H2O. Bruk en app for å min­ne deg om å få ditt dag­li­ge vann­inn­tak før mid­dag; prøv My Wa­ter Balance-ap­pen. Og hvis du er tørst ved senge­tid, hell i deg ett glass; mer enn det vil fyl­le blæ­ren og kan sen­de deg på do før mor­ge­nen.

KUTT NED PÅ SALT. Salt mat gjør deg tørst … og tørs­te får deg til å drik­ke … og drik­ke får deg til å tis­se.

HOLD DEG. Ikke stå opp for å tis­se bare for­di du er vå­ken. Å stå opp og gå til ba­det øker pul­sen – som så må ned igjen for at du skal sov­ne. Gå bare hvis du vir­ke­lig må.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.