KJØP ØRE­PROP­PER

Pass på at du får et sett som er rik­tig for deg.

Harmoni I Kropp & Sjel (Norway) - - Del 3 Kropp -

SKUM

Let­te og mar­sh­mal­low­my­ke, enk­lest å få tak i og bil­ligst å er­stat­te – ide­elt hvis du bru­ker man­ge.

SILIKON

Hvis du er al­ler­gisk mot la­teks­skum, fin­nes al­ler­gi­venn­lig silikon. Bo­nus: Dis­se øre­prop­pe­ne kan fun­ge­re bed­re for kvin­ners små ører, si­den silikon ikke ut­vi­der seg som skum, og ikke gir verk når de bru­kes hele nat­ten.

MED VENTIL

Hvis van­li­ge øre­prop­per får det til å klø i øre­ne, noe spe­sia­lis­ter til­skri­ver fuk­tig­het som ikke slip­per ut, prøv prop­per med fil­tre som lar øre­ne «pus­te».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.