Pom­peii

Cam­pa­nia, Ita­lia

Historiens Vakreste Byggverk - - Innhold -

Fram til år 79 e.Kr. var Pom­peii en vel­stå­en­de by med

11 000 inn­byg­ge­re, et avan­sert vann­for­sy­nings­sys­tem og en tra­vel havn. Men et enormt vul­kan­ut­brudd fra Ve­suv be­grav­de byen un­der et fjell av aske, og slik ble den lig­gen­de i 1500 år. Da fant ar­keo­lo­ge­ne en per­fekt be­vart ro­mersk by. De sis­te 250 åre­ne har tu­ris­ter strøm­met til rui­ne­ne for å få et øye­blikks­bil­de fra for­ti­den. Både de re­kon­stru­er­te ha­ge­ne, den ene­stå­en­de piaz­za­en, amfi­tea­te­ret og bade­byg­nin­ge­ne gir et unikt inn­blikk i hvor­dan li­vet for­to­net seg her for to mil­len­ni­er si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.