Volu­bi­lis

Fès-Mek­nès, Ma­rok­ko

Historiens Vakreste Byggverk - - Innhold -

Den­ne ro­mers­ke ruin­byen lig­ger mel­lom Fez og Ra­bat og var ho­ved­stad i det tid­li­ge­re ber­bis­ke konge­ri­ket Mau­ri­ta­nia. Da den falt un­der ro­mersk sty­re, ble den ut­vi­det med en rek­ke ty­pisk ro­mers­ke byg­nin­ger, som et tem­pel, en ba­si­li­ka og fle­re by­hus. I dag står ruin­byen som et tes­ta­ment over ro­ma­ni­se­rin­gens be­tyd­ning for lo­kal­be­folk­nin­gen. Med sine ut­skjæ­rin­ger, mo­sa­ikk­fli­ser og tri­umf­buer er Volu­bi­lis en av de vak­res­te ro­mers­ke om­rå­de­ne i Nord-Afri­ka.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.