Chichen It­za

Historiens Vakreste Byggverk - - Innhold - Yu­ca­tán, Mex­i­co

Spor av en mys­tisk si­vi­li­sa­sjon.

Rui­ne­ne i Chichen It­za for­tel­ler en his­to­rie om rik­dom, ulik­he­ter og mys­tikk i det som en gang var ho­ved­sen­te­ret i Maya-ri­ket i Sen­tral-Ame­ri­ka. Chichen It­za er et stort, ar­keo­lo­gisk fa­sci­ne­ren­de om­rå­de med py­ra­mi­der, kjø­li­ge temp­ler og Ame­ri­kas størs­te bane for ball­spill. Her spil­te menn bok­sta­ve­lig talt for li­vet.

Det mest iko­nis­ke bygg­ver­ket i Chichen It­za er utvil­somt den 24 me­ter høye El

Cas­til­lo-py­ra­mi­den med sine 365 trappe­trinn i stein, ett for hver av årets da­ger.

OVER Den­ne stein­rin­gen ble brukt som mål i pe­lo­ta, et spill som ble spilt på den sto­re ba­nen i Chichen It­za.

HØY­RE Den sto­re ba­nen sett fra luf­ten. Først da får man et inn­trykk av hvor stor den er. «På den størs­te ball­ba­nen i Ame­ri­ka spil­te

menn bok­sta­ve­lig talt for li­vet» Den euro­pe­is­ke even­ty­re­ren Teober­to Ma­ler bruk­te fle­re må­ne­der på å ut­fors­ke rui­ne­ne i Chichen It­za og tok det­te bil­det.

OVER En mann ut­kledd som maya­kri­ger på Yu­ca­tán. VEN­ST­RE Temp­lo de los Guer­re­ros, el­ler kri­ger­nes tem­pel, er et av de enor­me bygg­ver­ke­ne i Chichen It­za.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.