Gam­le­byen i Je­ru­sa­lem

Je­ru­sa­lem, Is­rael

Historiens Vakreste Byggverk - - 32 Fantastiske Opplevelser -

Fin­nes det ett sted i ver­den der be­sø­ken­de ikke bare kan ob­ser­ve­re his­to­ri­en, men være en del av den, må det være i gam­le­byen i Je­ru­sa­lem. Gam­le­byen, som er om­gitt av mas­si­ve ot­to­mans­ke mu­rer, er Je­ru­sa­lems ban­ken­de hjer­te. Den er delt inn i fire kul­tu­rel­le kvar­te­rer – det mus­lims­ke, det jø­dis­ke, det ar­mens­ke og det krist­ne kvar­te­ret. Selv om den har en mer enn 3000 år lang his­to­rie, er byen fort­satt en pul­se­ren­de og be­bodd by. Å rus­le på bro­stei­ne­ne i den­ne la­by­rin­ten av sma­le ga­ter, gam­le byg­nin­ger og farge­rike mar­ke­der er en rei­se gjen­nom en by som har opp­levd krig, ufat­te­li­ge tap og gru­som­me øde­leg­gel­ser, men som sam­ti­dig sym­bo­li­se­rer håp og for­soning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.