Po Lin-klos­te­ret

Lan­tau, Hong­kong

Historiens Vakreste Byggverk - - 32 Fantastiske Opplevelser -

Po Lin-klos­te­ret ble grunn­lagt av tre mun­ker som søk­te still­he­ten i de vak­re om­gi­vel­se­ne ved fo­ten av Muk Yue-fjel­let i 1906. I dag lok­ker den fan­tas­tis­ke «Big Budd­ha»-sta­tu­en tu­ris­ter hit fra Hong­kong. Det­te 34 me­ter høye mes­ter­ver­ket i bron­se ble fer­dig i 1993. Går du de 268 trappe­trin­ne­ne opp til sta­tu­en, be­løn­nes du med et fan­tas­tisk skue over til det ki­ne­sis­ke fast­lan­det om­gitt av et ma­jes­te­tisk fjell- og øy­land­skap.

UN­DER

Den enor­me bud­dha­en tro­ner over tu­ris­te­ne som leg­ger tu­ren til den­ne im­po­ne­ren­de øya.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.