Gettys­burg

Penn­syl­va­nia, USA

Historiens Vakreste Byggverk - - 32 Fantastiske Opplevelser -

Sla­get ved Gettys­burg blir an­sett som vende­punk­tet for den ame­ri­kans­ke bor­ger­kri­gen. Det var her sør­sta­te­ne ble slått til­ba­ke, og det var her Abra­ham Lin­coln holdt sin mest kjen­te tale. Du kan opp­le­ve det­te his­to­ris­ke ste­det og se de mer enn 1000 mo­nu­men­te­ne som ut­gjør en av ver­dens størs­te sam­lin­ger av uten­dørs­skulp­tu­rer.

Lær his­to­ri­en på Na­tio­nal Park Ser­vice-mu­se­et, før du rei­ser vi­de­re til Da­vid Wills Hou­se, hvor Abra­ham Lin­coln skrev fer­dig sin le­gen­da­ris­ke tale kvel­den før han fram­før­te den. Det­te er det per­fek­te ste­det å lære om den ame­ri­kans­ke bor­ger­kri­gen.

OVER Et gri­pen­de bil­de som ble tatt etter sla­get ved Gettys­burg i juli 1863.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.