Qin Shi Huang­dis mau­so­le­um

Shaanxi, Ki­na

Historiens Vakreste Byggverk - - 32 Fantastiske Opplevelser -

Det­te over­då­di­ge mau­so­le­et er det størs­te i Ki­na, der det lig­ger ved fo­ten av fjel­let Lis­han. Det­te er grav­kam­me­ret til Qin Shi Huang­di, den førs­te kei­se­ren i det sam­le­de Ki­na. I fle­re hund­re år lå selve skat­ten skjult for ver­den, helt til to lo­ka­le bøn­der snub­let over den i 1974. Da de grav­de etter en brønn, fant de noe som vis­te seg å være mer enn 6000 ned­grav­de ter­ra­kotta­fi­gu­rer, hver av dem unikt hog­get ut med an­sikt, vå­pen, hes­ter og strids­vog­ner som var satt til å vok­te over gra­ven til den ki­ne­sis­ke kei­se­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.