Ġganti­ja-temp­le­ne

Go­zo, Mal­ta

Historiens Vakreste Byggverk - - 32 Fantastiske Opplevelser -

Tem­pel­om­rå­det Ġganti­ja er eld­re enn både Stone­hen­ge og py­ra­mi­de­ne i Gi­za, og er blant de elds­te fritts­tå­en­de byg­nin­ge­ne i ver­den. De to temp­le­ne sies å ha blitt byg­get til ære for Mo­der Jord, frukt­bar­hets­gud­in­nen, og ble et sted for bønn og pi­le­grims­fer­der for old­ti­dens men­nes­ker på Go­zo. Dis­se to temp­le­ne er for­met som buer og sirk­ler og dek­ker et are­al på 930 kvad­rat­me­ter. Hvert tem­pel be­står av fem kam­re og er bun­det sam­men av en stor for­gård. Det er li­ke­vel de­tal­je­ne som gjør temp­le­ne så fa­sci­ne­ren­de – al­te­ret der dy­re­ne ble of­ret, et stein­hjer­te der ild­ste­det var, og re­li­ef­fer som fore­stil­ler trær, plan­ter og dyr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.