Ma­ria­zell-kir­ken

Ma­ria­zell, Øs­ter­rike

Historiens Vakreste Byggverk - - 32 Fantastiske Opplevelser -

Mer enn en mil­lion pi­le­grims­rei­sen­de fin­ner vei­en til Ma­ria­zell-kir­ken hvert år, selv om den lig­ger gjemt mel­lom høy­reis­te, øster­riks­ke fjell. Mun­ker be­gyn­te å byg­ge hel­lig­dom­men al­le­re­de i 1103, og le­gen­den for­tel­ler at en munk skal ha blitt bedt om å byg­ge et ka­pell der av selves­te jom­fru Ma­ria. I dag bæ­rer kir­ken preg av år­hund­rer med om­byg­gin­ger – fra 1300-tal­lets go­tis­ke tårn til 1600-tal­lets ba­rokk­tårn. Et be­søk hit er et must for alle som vet å verd­set­te skjønn­het.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.