Menk­aure

Historiens Vakreste Byggverk - - Giza -

Han var Kha­fras sønn, og var den fem­te hers­ke­ren i det fjer­de dy­nas­ti­et i det gam­le

Egypt. Histo­rie­ne om både

Ku­fu (beste­fa­ren) og Kha­fra

(fa­ren) er sam­men­sat­te og ofte mot­stri­den­de. His­to­ris­ke fram­stil­lin­ger av Menk­aure for­tel­ler om en sterk og godt likt mo­nark. Det var un­der hans re­gje­rings­tid den tred­je og sis­te av De sto­re py­ra­mi­de­ne ble byg­get. Dess­ver­re var den ikke fer­dig da han døde, men han had­de så mye sym­pa­ti blant fol­ket at hans etter­kom­mer, Shepse­skaf, full­før­te byg­gin­gen til ære for Menk­aure.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.