Gi­zas sto­re fa­rao­er

Historiens Vakreste Byggverk - - Giza -

De sto­re py­ra­mi­de­ne i Gi­za er ikke bare et sym­bol på geni­a­li­tet og byg­nings­mes­sig mot i en eld­gam­mel kul­tur, det er også en evig­va­ren­de er­klæ­ring fra noen få, ufat­te­lig mek­ti­ge menn. Farao­ene var al­le­re­de de mek­tigs­te og ån­de­lig sett re­nes­te skap­nin­ge­ne i konge­døm­met, og de ønsket seg bygg­verk som sik­ret dem evig liv. Både Ku­fu og Menk­aure var menn som vil­le vise sin makt slik in­gen and­re had­de gjort før, og spo­re­ne etter dem vil fort­satt kun­ne opp­le­ves i tu­sen­vis av år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.