Her kan du bo

Historiens Vakreste Byggverk - - Neuschwanstein Slott -

Ho­tel Fan­ta­sia

Ho­tel Fan­ta­sia lig­ger i Füs­sen og er ide­elt for dem som skal til Neus­chwan­stein. Ho­tel­lets gjes­ter får gra­tis lo­kal­buss­kort og ra­batt på inn­gangs­bil­let­ten til slottet. Rom kos­ter fra € 49 per natt og er der­med et bud­sjett­venn­lig al­ter­na­tiv.

Schloss­res­tau­rant Neus­chwan­stein

Hvis du vil se slottet fra sove­roms­vin­du­et ditt, kan in­gen­ting slå ut­sik­ten fra Schloss­res­tau­rant Neus­chwan­stein i Ho­hen­schwan­gau. Dob­belt­rom kos­ter fra € 80 per natt.

Ho­tel Hirsch

Hvis du ser etter noe litt mer luk­su­riøst når du be­sø­ker Neus­chwan­stein, bur­de Ho­tel Hirsch i Füs­sen ap­pel­le­re. Luk­sus har imid­ler­tid sin pris, si­den dob­belt­rom kos­ter fra € 120 per natt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.