Her kan du bo

Historiens Vakreste Byggverk - - Versailles -

Luk­sus

Tri­anon Palace

Ho­tel­let er en del av Wal­dor­fAsto­ria-fa­mi­li­en og lig­ger in­ne på slot­tets om­rå­de.

Her kan du fe­riere som en kon­ge­lig. Pri­se­ne lig­ger på rundt 190 euro per natt. De har en Gor­don Ram­say­res­tau­rant, spa og fan­tas­tisk ut­sikt. Mye for pen­ge­ne

Ho­tel Le Ver­sail­les

Rom­me­ne kos­ter rundt 120 euro per natt, og ho­tel­let lig­ger bare tre mi­nut­ter til fots fra slottet. De har fa­si­li­te­ter som Wi-Fi og bar, og har også fa­mi­lie­rom hvis du rei­ser med barn. En­kel stan­dard

Ibis Pa­ris Meu­don Ve­lizy Hvis du gjer­ne kan ofre be­lig­gen­het til for­del for pris, får du rom på det­te bud­sjett­ho­tel­let for så li­te som 47 euro per natt. Slottet lig­ger 15 mi­nut­ter unna med bil, noe som er over­kom­me­lig. Ho­tel­let har Wi-Fi og bar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.