Den egyp­tis­ke for­ban­nel­sen

Historiens Vakreste Byggverk - - Downton Abbey -

På Highcle­re fin­nes det en over­då­dig sam­ling egyp­tis­ke an­tik­vi­te­ter, sam­let av den fem­te jar­len. Han var en iv­rig egyp­to­log som, sam­men med Howard Car­ter, opp­da­get Tu­tank­ha­mons grav i 1922. Det ble sagt at det hvil­te en for­ban­nel­se over gra­ven, og ryk­te­ne vis­te seg å stem­me da jar­len døde i

Kai­ro bare ett år se­ne­re. Mye av sam­lin­gen hans ble se­ne­re solgt til et mu­se­um, men både smyk­ker, sta­tu­er, mug­ger, ja selv kis­ten til en adels­dame, ble gjemt i ska­pe­ne på ei­en­dom­men og gjen­opp­da­get av fa­mi­li­en i 1987.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.