VIK­TIG Å VITE

Historiens Vakreste Byggverk - - Downton Abbey -

Få med deg: Blant over­då­dig­he­te­ne på om­rå­det fin­ner du Jack­daw’s Cast­le, et ut­kikks­tårn fra 1700-tal­let som gir en fan­tas­tisk ut­sikt mot slottet.

Highcle­re Cast­le (01635 253204) www.highcle­recast­le.co.uk

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.