Kron­pret­enden­ter

Historiens Vakreste Byggverk - - Sagrada Familia -

Fra Pant­he­on i Pa­ris til Pant­he­onet for na­sjo­na­le hel­ter i Bul­ga­ria, har den­ne le­gen­da­ris­ke byg­nin­gen in­spi­rert and­re bygg over hele ver­den. Du kan kjen­ne igjen den sym­met­ris­ke opp­byg­nin­gen med rek­ker av ko­rin­tis­ke søy­ler i det ame­ri­kans­ke Ca­pi­tol-byg­get, min­nes­mer­ket over Jef­fer­son i Washing­ton og i Ita­lia i Val­la Al­me­rico-Cap­ra. Gam­mel ro­mersk ar­ki­tek­tur har vært ma­len for man­ge bygg, og si­den Pant­he­on er det best be­var­te av dem alle, er det bare na­tur­lig at man har sett til det­te for å la seg in­spi­re­re. Som man sier – imi­ta­sjon er den ær­ligs­te for­men for smi­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.