His­to­ris­ke vind­møl­ler

Historiens Vakreste Byggverk - - Miniguider -

De har pro­du­sert ener­gi i man­ge hund­re år, i dag er vind­møl­le­ne Ne­der­lands kul­tu­rel­le skat­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.