Eger slott

Historiens Vakreste Byggverk - - Miniguider -

Eger slott er be­rømt i hele Un­garn for sin rol­le i å slå til­ba­ke de in­va­de­ren­de os­mans­ke styr­ke­ne på 1500-tal­let. Selv om mye av den kjen­te fest­nin­gen nå lig­ger i rui­ner, kan be­sø­ken­de på den­ne svært po­pu­læ­re se­ver­dig­he­ten gjen­opp­le­ve slot­tets stor­hets­tid gjen­nom den om­fat­ten­de mu­se­ums- og voks­fi­gur-ut­stil­lin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.