Bu­da slott

Historiens Vakreste Byggverk - - Miniguider -

Bu­da slott er tro­lig Un­garns fi­nes­te slott, og det er i hvert fall lan­dets mest be­røm­te. Bu­da er en tu­rist­mag­net tak­ket være de man­ge ut­mer­ke­de mu­se­ene, gal­le­ri­ene og re­gel­mes­si­ge fes­ti­va­le­ne. Slottet står på UNESCOs ver­dens­arv­lis­te, ble re­no­vert til det le­gen­da­ris­ke Habs­burg-dy­nas­ti­et og er et mes­ter­verk i 1700-talls­over­flod.

Tir–søn: 9–16Voks­ne: 1100 HUF Barn: gra­tis.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.