Bory slott

Historiens Vakreste Byggverk - - Miniguider -

Det­te be­tong­slot­tet lig­ger i Szé­kes­fe­hér­vár og ble opp­ført av ar­ki­tek­ten Jenő Bory som et kjær­lig­hets­brev til hans kone. Det tok mer enn tre ti­år å byg­ge Bory slott, og det inne­hol­der et kunst­gal­le­ri samt ate­lie­ret og lei­lig­he­ten der det tro­fas­te pa­ret bod­de og ar­bei­det.

Ma.–sø.: 9–17Voks­ne: 800 HUF Barn: gra­tis.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.