Caw­dor Cast­le

Historiens Vakreste Byggverk - - Miniguider -

Det­te his­to­ris­ke hu­set er hjem for klan­høv­din­gen av Caw­dor og be­rømt for sine lit­te­rære for­bin­del­ser (bl.a. Shake­spea­res Mac­beth). Det er et ro­man­tisk 1300-talls­slott som ga­ran­tert vil vek­ke be­geist­ring. Slottet blir ikke over­skyg­get av for­bin­del­sen til Shake­spea­re, det har fak­tisk sin egen fengs­len­de his­to­rie.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.