Urquhart Cast­le

Historiens Vakreste Byggverk - - Miniguider -

Det­te var en gang et av de størs­te slot­te­ne i Skott­land. Urquhart skif­tet ei­er­skap mel­lom Eng­land og Skott­land fle­re gan­ger un­der uav­hen­gig­hets­kri­gen. Det lig­ger ved bred­den av Loch Ness, og de im­po­ne­ren­de rui­ne­ne er tett­pak­ket med his­to­rie og vik­ti­ge, his­to­ris­ke gjen­stan­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.