Cast­le Sin­clair Gir­ni­goe

Historiens Vakreste Byggverk - - Miniguider -

Slottet lig­ger på nord­tup­pen av Skott­land, og ble byg­get av Sin­clair-kla­nen en gang på 1400-tal­let. Det har en fan­tas­tisk ut­sikt over kys­ten og Nord­sjø­en. Den­ne flot­te rui­nen er også det enes­te slottet i Skott­land som står på World Mo­nu­ments Funds lis­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.