Wat Arun

Historiens Vakreste Byggverk - - Miniguider -

Wat Arun lig­ger ved bred­den av el­ven Chao Ph­raya, og er ett av de mest over­vel­den­de sku­ene du ser i Bang­kok – og det sier en del. Det lig­ger rett over­for Wat Pho, så det er en­kelt å be­sø­ke beg­ge sam­ti­dig. Det er til og med elve­bå­ter som går mel­lom dem. Beste tid å rei­se dit er ved sol­opp­gang, da fan­ger spi­re­ne sol­strå­le­ne og spei­ler dem i elva.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.