His­to­ris­ke ha­ger i Mar­ra­kech

Historiens Vakreste Byggverk - - Miniguider -

Bare noen mi­nut­ter unna by­ens trav­le ga­ter til­byr Mar­ra­kechs ha­ger fre­de­li­ge oa­ser. Her er fem av de beste.

Jar­din Ma­jo­rel­le

Den­ne hagen ble teg­net av kunst­ne­ren Jac­ques Ma­jo­rel­le og er kjent for sitt kla­re og fred­fyl­te ko­bolt­blå tema. Her kan be­sø­ken­de vand­re mel­lom de man­ge vak­re trær­ne og ekso­tis­ke plan­te­ne og se en om­fat­ten­de sam­ling i Det islams­ke kunst­mu­se­et, som lig­ger sen­tralt i par­ken.

jar­din­ma­jo­rel­le.com Ma.–sø.: 8–17Voks­ne: 70 Dhs, barn: gra­tis

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.