Luxor-tem­pe­let

Historiens Vakreste Byggverk - - Miniguider -

Det­te tem­pe­let står på bred­den av Ni­len og var en gang en av de vik­tigs­te re­li­giø­se byg­nin­ge­ne i hele Egypt. De ko­los­sa­le sta­tu­ene ma­ner fram stor­he­ten til old­ti­dens egyp­tis­ke si­vi­li­sa­sjon og The­bens be­tyd­ning. Kom­plek­set an­ses frem­de­les av man­ge som et hel­lig sted. Det udis­ku­tab­le høyde­punk­tet i Nil­da­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.