Hats­hepsuts gravtem­pel

Historiens Vakreste Byggverk - - Miniguider -

Det­te stem­nings­ful­le gravtem­pel­et ble byg­get til ære for den av­døde fa­rao­en og er et pas­sen­de min­nes­mer­ke. Det er plas­sert for å fan­ge so­la ved vin­ter­solverv, og noen be­mer­kel­ses­ver­di­ge ek­semp­ler på egyp­tis­ke re­li­ef­fer smyk­ker veg­ge­ne. Hel­dig­vis er de ikke blitt øde­lagt av res­tau­re­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.