Kom Om­bo-tem­pe­let

Historiens Vakreste Byggverk - - Miniguider -

Selv om mye av det nå lig­ger i rui­ner, er det­te uvan­li­ge dob­le tem­pe­let vel verdt en rei­se. De to temp­le­ne er byg­get for å ære So­bek, kro­ko­dille­gu­den, og Horus, falke­gu­den, og står side ved side. Ar­ki­tek­tu­ren i det ene spei­les i det and­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.