Gar­di­ki borg

Historiens Vakreste Byggverk - - Miniguider -

Den­ne by­san­tins­ke bor­gen fra 1200-tal­let, byg­get av en hers­ker av Epi­rus, be­skyt­tet en gang de lo­ka­le mot pi­ra­ter som tru­et med plynd­ring av øya. Pa­le­olit­tis­ke lev­nin­ger er også fun­net her, og man­ge av de ytre mu­re­ne som ennå står, gjør det stem­nings­fullt, selv om det ind­re nå er rui­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.