Achil­leion

Historiens Vakreste Byggverk - - Miniguider -

Det­te over­då­di­ge pa­las­set ble byg­get til kei­ser­in­ne Eli­sa­beth av Øs­ter­rike (kjent som Sis­si) som bruk­te det som som­mer­vil­la. Eli­sa­beth ut­smyk­ket pa­las­set in­spi­rert av my­ten om Akil­les, og ut­sik­ten over Kor­fu fra de flot­te par­ke­ne er uten side­styk­ke.

Det var også et po­pu­lært opp­holds­sted for Tysk­lands kei­ser Vil­helm II.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.