Histo­ri­ens

Vak­res­te bygg­verk

Historiens Vakreste Byggverk - - Miniguider -

Ut­forsk noen av histo­ri­ens mest stor­slag­ne

bygg­verk på nært hold!

Gjen­nom år­tu­se­ner har men­nes­ke­ne skapt fan­tas­tis­ke

bygg­verk over hele ver­den.

Bli med på en rei­se til ma­jes­te­tis­ke slott, stor­slag­ne kir­ker, im­po­ne­ren­de kon­struk­sjo­ner og vak­re temp­ler. Vi be­sø­ker blant an­net Po­tal­apa­las­set i Ti­bet, de skum­les­te spø­kel­ses­s­lot­te­ne i Euro­pa, py­ra­mi­de­ne i Gi­za, Sol­kon­gens slott i Ver­sail­les og de

fa­sci­ne­ren­de rui­ne­ne på Yu­ca­tan-halv­øya.

Ut­forsk de flot­te bygg­ver­ke­ne på nært hold, og la dem

in­spi­re­re din nes­te rei­se!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.