Sport

Hitlers krig - - Andre Verdenskrig Hitlers Brutale Waffen Ss -

Helt fra førs­te stund hør­te sys­te­ma­tisk og in­tens fy­sisk tre­ning med til re­krutt­o­pp­læ­rin­gen i Waffen SS. Styrke­tre­nings­kurs og fri­lufts­sport hør­te til hver­da­gen. I til­legg gikk re­krut­te­ne dag­li­ge ut­mar­sjer og tren­te løp og hop­ping. «Etter hvert fikk man en at­le­tisk sol­dat», som en SS- le­der ut­tryk­te det. «En di­si­pli­nert idretts­type med smi­dig fy­sikk, kon­sen­trert om pre­sta­sjo­ner. Sli­ke sol­da­ter er for­tref­fe­li­ge til å møte storm­tropp­tak­tik­kens spe­si­el­le krav.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.